phanchanh

GBPUSD- SELL

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sang sớm giá dầu giảm do nguồn cung, dự trữ tăng
Điều này ảnh hưởng tới đồng bảng.
Ngoài ra, usd hôm nay tăng do cuộc hop fomc.
Ngoài ra theo mô hình cánh bướm chart 1h, sẽ có sự điều chỉnh xuống 1.3207
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.