OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp ngoại tệ GBPUSD đang trong quá trình hình thành con sóng B trong mô hình sóng Elliott . Canh giá ở vùng giá 1.4215 để bán xuống,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.