ndt89

GU bull or bear xin hãy nói một lời

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá theo huớng nào thì theo hướng đó thôi. Bull?
Bình luận: Sold 1.24700

Bình luận