HoangKhanh99

GBPUSD chart 4h

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD chart 4h xu hướng hiện tại đang là xu hướng giảm, trạng thái giá hiện tại đang tích lũy ở vùng cân bằng 1.20906
vùng cân bằng này sẽ tồn tại trong 4h nữa, canh vào một nửa lện sell tại 1.20906 và một nửa tại vùng kháng cự 1.21333 stop loss tại 1.21541
hỗ trợ ở 1.20159