UnknownUnicorn28720704

GBPUSD: GIẢM TIẾP TRONG TUẦN SAU

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sự xác nhận giai đoạn ngừng tái cấp vốn đã diễn ra, giá đang trong một chu kì thử thách khiến dòng tiền vào gặp sự lưỡng lự đẩy dòng tiền đi ra tăng mạnh hơn, điều này sẽ tiếp tục đẩy mạnh thêm đà giảm đã được khởi phát trong tuần này tiếp tục hơn nữa vào tuần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.