GreencapInvestmentFund

GBPUSD - Trở về sau cuộc chiến

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG:

Sau những tin tức tốt cho GBP đã giúp cho GBPUSD tăng mạnh trong thời gian vừa qua. GIá hiện đang thử lại vùng kháng cự 1.323 - 1.3305.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Những ngày tiếp theo, sẽ có rất nhiều khả năng giá hồi về vùng hỗ trợ 1.312 - 1.307 hoặc 1.2992 - 1.2923. Sau đó bật mạnh lên các vùng kháng cự trên.

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH:

Các nhà đầu tư sẽ có 2 điểm mua thích hợp:
- 1 là khi giá hồi về vùng hỗ trợ 1.312-1.307.
- 2 là khi giá hồi về vùng hỗ trợ 1.299 - 1.2923.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.