nguyenuyenii

sell limit GBPUSD

Giá xuống
nguyenuyenii Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sell limit GBPUSD. SL TP như hình.......................
Giao dịch đang hoạt động:
Giờ thì chờ thị trường trả lời .Hoặc SL hoặc TP.
Bình luận:
Giá chạy hơn 1R rồi, tùy từng người mà có cách quản lý vốn khác nhau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.