Kienthucforex

Gu thoái lùi đến fibo 0.5, xem xét sell

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sau quá trình pullback, hiện tại GU đến đến Fibo thoái lùi 0.5. momen tăng trước đó cũng đã cho thấy tín hiệu yếu đi. Đây cũng là kháng cự cứng .
Do đó, mọi người có thể xem xét tín hiệu sell ngắn tại vùng này.
Chiến lược tham khảo.
Sell 1.3780
sl 1.3825
tp 1.3680 hoặc dịch tp tùy ý

Bình luận