ouynguyen

GU khả năng giảm

Giá xuống
ouynguyen Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
1.Xu hướng dài hạn của GU là giảm nên mình chỉ canh Sell và Sell.
2. Giá trước đó đã có một cú hồi 500 pips nhưng vị trí hồi này không thực sự là cản mạnh nên khả năng cao GU sẽ về vùng hỗ trợ mạnh hơn là 1.20000
3. Chỉ báo tùy chỉnh của Stochastic đã cho tín hiệu Sell đẹp.
ENTRY: 1.25738
SL: 1.27433
TP: 1.20000
RR: gần 3.5 đẹp cho 1 deal.
Bình luận:
Dời SL về 1.24042.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã TP 3,5R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.