URIFX

GBPUSD: Chờ confirm trend giảm

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung D1: Giá phản ứng mạnh trong channel. Có thể là long cover nhưng chờ xem có correction hay không.
Khung H1: bị stoploss oan uổng trước khi giá rớt. :(

Plan: Xem giá correction đi ngang hoặc pull back rồi take time phát triển nhưng nhầy nhụa tạo thành nhiều POC tại đây.

Sell tùy theo PA trong những ngày tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.