Jack_Le

Bán GU trên H4, 24/11/2023

Giá xuống
Jack_Le Cập nhật   
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phe Buyer kéo lên tới 1.257x rất nhanh vượt qua đỉnh cũ 1.256 nhưng gặp lực bán khá mạnh.
Giá phải duy trì trên 1.2525 nếu không sẽ tạo mô hình 2 đỉnh với target test lại vùng 1.237x.
Hôm nay là ngày nghỉ của Mỹ nên khả năng dao động mạnh là thấp.
Vào lệnh sell vùng trên 1.254 với dừng lỗ 1.258
Mục tiêu: 1) 1.250; 2) 1.245; 3) 1.240
Bình luận:
Mức 1.2525 vẫn được giữ vững nên setup Sell vẫn chưa đủ điều kiện để vô full position, vô ít vùng 1.256, 1.257 thì ok. Đợi hình thành mức hỗ trợ mới và mức đó bị phá thì lại có setup Sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.