GKFXPrimeVN

GBPUSD, lực xuống vẫn áp đảo!

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
USD vẫn mạnh, GBP vẫn yếu do các yếu tố bất ổn của nền kinh tế và chính trị của Anh. Xu hướng xuống rất rõ ràng được xác lập từ vài tuần nay vẫn sẽ duy trì. Chiến lược như hình, anh em thao khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.