NguyenThang33

GBPUSD Đang tiếp cận mức hỗ trợ

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 1.2832 (50% fibonacci retracement , 61.8% fibonacci extension ) và khả năng giá có thể bật lên hướng về mức kháng cự cảu giá tại 1.3003 (78.6% Fibonacci retracement ).
Stochastic (55,5,3) cũng đang tiếp cận mức hỗ trợ và chúng ta sẽ thấy giá của cặp đi lên sớm thôi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.