OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tuần vừa qua GBP/USD đã đóng cửa tăng xác nhận xu hướng giá tiếp tục xu hướng sau thời gian giảm điều chỉnh. Hiện tại sau khi hình thành mô hình tam giác abcde giá đã phá vỡ khỏi tam giác và đang test lại viền tam giác như lý thuyết mô hình tam giác.
Khuyến nghị. Mua ở 1.3148
Dừng lỗ: 1.30950
CHốt lời: 1.3330
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.