tradafx

Cơ hội mua với GBPUSD

Giá lên
tradafx Premium Updated   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung thời gian 2 giờ.
Đường xu hướng giảm giá đã bị phá vỡ.
Xu hướng tăng giá đã được xác nhận.
Xuất hiện tín hiệu mua với GBPUSD .
Mục tiêu lợi nhuận lần lượt là 1.38800 và 1.39800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đạt mục tiêu lợi nhuận 1.38800.
Còn mục tiêu 1.39800.
Các lệnh mua hiện có đưa về Break Even.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.