great_khuat

gbpusd - sell

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
không hỏi nhiều, sell đẹp. đúng đường hồi quy của NECKLINE sau khi phá vỡ sẽ hồi về. và sau đó chỉ có xuống hết cả tuần này luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.