Samurai_FX_VN

Sell dài hạn GBPUSD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
138 lượt xem
2
Hiện tại sóng điều chỉnh ABC đã hoàn thành sóng A và sóng B. chúng ta bán dài theo nhioj giảm từ B đến C.
Nhịp này giữ khoảng 3-6 tháng mới có thể về đến tp cuối cùng