Kienthucforex

Chờ Sell GU tại vùng tiềm năng

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU đang trong xu hướng giảm mạnh khi nó đã phá qua hỗ trợ quan trọng tại 1.3600. Hiện tại nó đang lên backtest vùng này. do đó, chờ GU hồi lên thì sell. 2 vùng tiềm năng là 1.3600 và 1.3640

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.