LeTrongHoaiNam

GBP/USD tp thành công, chờ đợi cơ hội tiếp

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP sẽ điều chỉnh khoảng 30píp để còn đi tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.