LeTrongHoaiNam

GBP/USD tp thành công, chờ đợi cơ hội tiếp

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP sẽ điều chỉnh khoảng 30píp để còn đi tiếp