dinhnguyen98328

GBPUSD điểm mua 50/50 !!

Giá lên
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mặc dù chưa vượt khỏi hẵn đường kháng cự nhưng giá đã test nhiều lần ở đường MA9,nên có thể tự tin BUY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.