GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch GBPUSD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp GBPUSD đang thể hiện lực yếu khi tiến về vùng kháng cự quanh mức 1.2750

Canh sell tại vùng giá 1.2730 - 1.2750, mỤc tiêu hướng đến 1.2650

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.