KhangNguyen91

GU Tăng giá theo chiến thuật phá vỡ RSI

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
RSI phá vỡ trend line báo hiệu đợt hồi phục khi với target RSI chạm về vụng 70
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.