Ditrki1508

Gbp/usd sell đẹp

Giá xuống
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gu vẫn đang trong xu hướng giảm hồi phục khá nhẹ đây là điểm fibo hồi đẹp đê sell ae tham khảo
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: done 2.5R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.