Paulhdvn

GU Thiết lập bán

Giá xuống
Paulhdvn Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sau pllan buy thành công thì GU đang tiếp cận poi 1.25717
Ngày 2/6 giá tạo đỉnh 1.25472 thành EQH khu vực này.
trên eqh là poi , để lại nhiều imb, đây sẽ là poi sell,
target về đáy 1.23090
Giao dịch đang hoạt động

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.