Tungle111

GBP/USD liệu có cơ hội để mua?

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
-Chiến lược ưu tiên hôm nay 10/12: Mua GBP/USD nếu giá phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn
-Phân tích ý tưởng: Khung D1 tỷ giá GBP/USD đã tạo đáy và di chuyển theo xu hướng giảm với biên độ giảm dần, đồng thời cũng đang nằm ở vùng hỗ trợ của kênh dưới của mô hình kênh giá giảm - Descending Price Channel . Khung H1 vẫn đang trong xu hướng giảm, nhưng với biên độ giảm dần đang cho thấy xu hướng giảm đang dần hết lực bán, do đó nếu trường hợp tỷ giá breakout down trendline giảm hôm nay thì chiến lược ưu tiên chờ đợi pullback lại vùng 1.323x và mua thuận theo breakout.
Cũng cần quan tâm đến bảng tin GDP hôm nay của Anh quốc vào lúc 14h hôm nay.
-Support levels: 1.3200 và 1.3170
-Resistance levels: 1.3260 và 1.3300
Giao dịch đang hoạt động:
đã breakout down trendline, vào được vùng mua và chờ đợi hướng đi của thị trường tiếp theo.
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lệnh hòa nếu dời sl về entry, dừng lỗ nếu không dời sl về entry.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.