hooangg

12.7 - Sáng - Scalping M15. Hòa vốn.

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Không đạt target RR=1:3. Đóng vị thế ở điểm vào lệnh.

Mở phiên:

- XH tăng. Giá tạo cú nén phá vỡ khỏi hộp chạy suốt buổi sáng.
- Vùng trong hộp - tức tích lũy động lượng - là lá cờ giăng lên bởi phần cán cờ chạy từ cuối ngày 12.6.
- Trước phá vỡ là mô hình kết hợp với 2 thanh nằm trong.
- Sau phá vỡ, giá không chạm được vùng số tròn 1.33. Chưa vượt được đỉnh cũ 1.32865.

Chiều:

- Giá tạo cú nén giữa EMA và đường xu hướng giảm.
- Chạm lại vùng số tròn phía dưới 1.325 => Đã chạm lại kỹ thuật.
- Khả năng vùng hộp giữ chân được giá để duy trì XH tăng. Giá đang tạo cú nén dưới EMA , song chưa có tích lũy động lượng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.