OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD giá phá vỡ trendine giảm M30 và break khỏi nền sideway tích lũy nhỏ trước đó

Khuyến nghị

Buy limit: 1.37412

SL: 1.37152

TP1: 1.37700

TP2: 1.37974
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chạm mục tiêu TP1: +28pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.