DUCRYO

Mục tiêu giao dịch cho Eur/Usd

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Setup cho Eur/Usd. Cấu trúc khung lớn , đo theo tỷ lệ fibo sell theo sóng hồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.