URIFX

@GBPUSD #wave5 => Sell breakout

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
hi all,

GBPUSD hình thành correction wave 4 trong channel down có thể nhìn thấy rất rõ.
Vì thế, cơ hội sell đoạn cuối của wave này hoặc trade trong range của flag cũng kg tồi.

URI
Bình luận:
1st target hit
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.