Jayce_Pham

Đánh giá đàu tuần_GBPUSD

Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tất cả các cặp tiền tương quan đều ủng hộ xu hướng tăng như GBPUSD MMT đang đánh giá lực tăng khá yếu.
Với cặp tiền này nên theo giõi thêm khi không chắc chắn.
Kịch bản kỳ vọng theo TA : GBP sẽ có đà phục hồi ngắn & giảm trở lại.
Vào lệnh nhỏ với cặp GU.
Bình luận:
Diễn biến giá tốt!
Bình luận:
Đạt target tuần

Jayce Pham - Founder & CEO of NCI Trading system
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.