NGOCBAO_TRADER

Xu Hướng ngăn và trung hạn cho GBP

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hồi giá cho 1 nhịp hiệu chỉnh lớn tiếp theo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.