NguyenThang33

GU - Tập đếm sóng nào!!!!

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá của cặp có thể sẽ tăng.

Kịch bản chính

Các vị thế LONG sẽ trở nên có liên quan trong quá trình điều chỉnh, trên mức 1.2600 với các mục tiêu tại 1.3178 - 1.3377. Thời gian: 7 ngày trở lên.

Kịch bản thay thế

Sự bứt phá và hợp nhất của giá dưới mức 1.2600 sẽ cho phép cặp tiền giảm xuống mức 1.2398 - 1.2241.

Kịch bản

Khung thời gian hàng tuần
Khuyến nghị MUA
Điểm vào 1.2740
TP 1.3178, 1.3377
SL 1.2600
Các mốc chính 1.2241, 1.2398, 1.2600, 1.3178, 1.3377

Kịch bản thay thế

Khuyến nghị Sell Stop
Điểm vào 1.2595
TP 1.2398, 1.2241
SL 1.2660
Các mốc giá chính 1.2241, 1.2398, 1.2600, 1.3178, 1.3377