GhostTraderIndexs

Sự trở lại của đồng bảng Anh

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
khả năng lên 1.30624 trong dài hạn thời gian tới
Đích đến lên vùng 1.29920 là Buy an toàn
mọi người like theo dõi nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.