khongro001

GBP USD quá mua

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP USD có khả năng đảo chiều cao vì Stock đang ở mức bao động , macd khả năng phân kỳ cao vì gặp cản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.