mrtuanvn

Long GU

Giá lên
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đợi hồi ở kháng cự dao găm.
Bình luận:
Dời SL về Entry hoặc để trailing stop
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.