StockXVN

GBPUSD 07/10: Sell xuống

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá đã tiếp tục đi xuống như kỳ vọng, mô hình con xoay ( spinning top ) đã được xác nhận trên daily. Anh em tiếp tục duy trì các lệnh bán hiện có, nhắm mục tiêu ban đầu 1.340-45, SL đặt phía trên vùng 1.365. Nếu giá vượt vùng 1.365 chúng ta sẽ quay lại buy khi xu hướng giảm bị phá vỡ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.