VirusF

Kịch bản GBP/USD tuần mới khung H1

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại GBP/USD đang trong mô hình Cup and Handel .
Canh buy tại : 1.3858 - SL: 50 pips - Target : 1.392
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.