vova050

GBPUSD - 10/09/2021

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá đã quay lại retest tạo thành mô hình 2 đỉnh.
Vẫn phải cẩn thận quản lý lệnh bằng cách kéo SL vì trend thứ cấp là 1 uptrend mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.