nolonger1

GBPUSD

Giá lên
nolonger1 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sell gbpusd

entry1.35718

sl 1.35804

tp 1.35543

lợi nhuận 2R
Bình luận:
6h50- kéo Sl về hòa
Bình luận:
đen quá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.