GKFXPrimeVN

Nhận định cặp GBP/USD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
đồng Bảng Anh tiếp tục chịu sức ép giảm giá
Hôm nay tiếp tục canh short vùng giá 1.2630 - 1.2650
Mục tiêu 1.2450 - 1.2400
Đây là quan điểm cá nhân, khách hàng tự cân nhắc rủi ro khi đầu tư