GKFXPrimeVN

Nhận định cặp GBP/USD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp USD/GBP đã breakout qua mô hình tam giác và đang nằm trong áp lục giảm giá
canh short khi giá chạm lại kênh trên của tam giác vùng giá 1.2700 - 1.2750
Mục tiêu giá có thể đạt 1.2279

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Cảm Ơn