GKFXPrimeVN

Nhận định cặp GBP/USD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp USD/GBP đã breakout qua mô hình tam giác và đang nằm trong áp lục giảm giá
canh short khi giá chạm lại kênh trên của tam giác vùng giá 1.2700 - 1.2750
Mục tiêu giá có thể đạt 1.2279

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Cảm Ơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.