OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đã đến lúc SELL nhập cuộc .
Theo PTKT Sẽ có một đợt điều chỉnh giảm nhưng có vẻ sẽ không sâu lắm.Bởi giá mới breakout qua trend W . Hình thành 1 trend tăng giá sẽ còn hồi lại để test lại Trend M nữa .Lúc đó ta mới có lệnh Sell siêu to siêu khổng lồ.anh em có thể nhập cuộc sell luôn với kể giá nào .nên sang khung 1H để vào lệnh .
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.