XuanTho

GBP/USD - Bảng được hỗ trợ

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tuần này nhìn chung không có nhiều tin tức, Các nhà đầu tư đang chờ cuộc hợp FOMc, cũng nhưng việc đánh thuế với trung quốc.
Trung quốc cũng lên tiếng trả đũa chỉ khi Mỹ áp thuế vơi hàng hóa TQ .
Thị trường Mỹ Nghỉ hôm nay, tạo một sự trầm lắng với đồng USD.
Nhìn qua các chỉ số của anh được công bố trong tuần đều tương đối tốt (PMI sản xuất, xây dựng, dịch vụ đều vượt dự báo). hỗ trợ cho GBP tăng giá.
Về ky thuật, giá đã break lên, target ngắn hạn là 1.3300

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.