FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cập nhật ý tưởng sau lần phân tích khung 1W với 4 mức Target kẻ sẵn trên biểu đồ đợt tháng 8.. cập nhât mới nhất của mình là Sell ạ :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.