HHermes

GBPUSD long 1.20xxx target 1.24xxx

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD long 1.20xxx target 1.24xxx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.