Shin_ichimoku369

GBP/USD phân tích timing và sóng theo ichimoku kinko hyo

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
1️⃣ Hiện tại sau khi đóng nến D1 ngày 13/4 xác định tạo đáy 2 của mẫu hình hai đáy. Kết hợp phân kỳ của MACD để xác nhận đảo chiều.
2️⃣ Dưới góc nhìn của ichimoku Senkou span B đang tạo phẳng và mây dày hút giá tạo thành vùng cân bằng dự báo đường giá phải điều chỉnh.
3️⃣ Phân tích với sóng ichimoku ta sẽ thấy được đường giá đang di chuyển chuẩn timing theo chu kỳ 22 với lần lượt các sóng I V.
Sóng tiếp theo theo phân tích theo sóng mây và hướng di chuyển có thể tạo thành sóng N.

✡️ Chờ điểm vào thích hợp để mua vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.