NguyenThang33

GU - Mô hình cánh dơi

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Ae có thể canh buy, đặt buy limit tại điểm D (0.8 - 1.2246) TP và SL như trong hình vẽ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.