GBPUSD

mình đang muốn sell cặp này tp về giá 1.37544

ở thời điểm hiện tại chỉ nên đứng ngoài nhìn ngắm chưa cần làm gì cả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.