NguyenThang33

Phân tích cặp Gbp/Usd - Xu hướng LONG

Giá lên
NguyenThang33 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD - đang đến gần mức hỗ trợ tại 1.3068 (61.8% Fibonacci, 38.2% Fibonacci) và nó sẽ có khả năng quay trở lại mức cản cứng tại 1.3140 (50% Fibonacci).
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.