duongfbss

GBP USD tiếp tục xu hướng

Giá lên
duongfbss Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
turn giảm giá sắp kết thúc, Lượt buy này có thể là lượt cuối của xu hướng buy lớn
Bình luận:
Nếu vượt qua 1.39570 -> thì sẽ vươn đến đỉnh năm 2018
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.